דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת היולט-פקרד (ישראל) בע"מ לצורך תחזוקת שרתי UNIX, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת היולט-פקרד (ישראל) בע"מ לצורך תחזוקת שרתי UNIX, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב​.
  2. עיקרי ההתקשרות: עבודות תחזוקת שרתי UNIX.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל מיטל אקוקה, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לתיבת הדוא"ל הבאה: [email protected],  לא יאוחר מיום 02.06.2022 שעה 12:00.