דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקת מכשירי מריחן ואספקת חומרים מתכלים למכשירי מריחן חנ"פ וגילוי אמל"ח מתוצרת SMITHS עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקת מכשירי מריחן ואספקת חומרים מתכלים למכשירי מריחן חנ"פ וגילוי אמל"ח מתוצרת SMITHS, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנב"ט הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מכשירי מריחן ואספקת חומרים מתכלים למכשירי מריחן חנ"פ וגילוי אמל"ח מתוצרת SMITHS.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לאורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 23.6.2020 שעה 12:00.