דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KALMAR כספק יחיד לרכש ספרדר משולב עכביש למכולנוף, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KALMAR כספק יחיד לרכש ספרדר משולב עכביש למכולנוף, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ספרדר משולב עכביש למכולנוף מתוצרת חברת KALMAR.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל:  [email protected]. לא יאוחר מיום 11.01.2021 שעה 12:00.