דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KALMAR כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למכולנופים

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KALMAR  כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למכולנופים ומלגזות מתוצרתה המוצבות בנמל אשדוד, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.​
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף למכולנופים ומלגזות מתוצרת חברת קלמר.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לליאת אוחיון, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום    19.7.2021 שעה 12:00.