דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "כידוד הנדסה בע"מ" (מס' ח.פ 515680379) למתן שירותי ייעוץ בתחום הנדסת מכונות וחשמל לציוד מתמחה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "כידוד הנדסה בע"מ" (מס' ח.פ 515680379) למתן שירותי ייעוץ בתחום הנדסת מכונות וחשמל לציוד מתמחה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתם של רמ"ח ציוד וסמנכ"ל הנדסה ולוגיסטיקה של חברת הנמל המצ"ב:
חוו"ד של רמ"ח ציוד
חוו"ד של סמנכ"ל הנדסה ולוגיסטיקה
 

עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי ייעוץ בתחום הנדסת מכונות וחשמל לציוד מתמחה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ על ידי חברת " כידוד הנדסה בע"מ ".

 

  1. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום ה', תאריך 2.5.19 שעה 12:00.