דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד לביצוע סקר מבנה ומערכות מכניות בעגורני גשר מתוצרת KOCKS

  1. ​בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד לביצוע סקר מבנה ומערכות מכניות בעגורני גשר מתוצרת KOCKS, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות בחברת הנמל, המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: סקר מבנה ומערכות מכניות בעגורני גשר מתוצרת KOCKS. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 07.11.2023 שעה 12:00