דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KOCKS לתיקון מסילת טרולי במעבר בין הזרוע היבשתית לזרוע הימית והחלפת גלגלי נסיעת טרולי במנופים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS לתיקון מסילת טרולי במעבר בין הזרוע היבשתית לזרוע הימית ולביצוע החלפת גלגלי נסיעת טרולי במנופים מתוצרתה לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
לחצו לחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל לתיקון מסילת טרולי במעבר בין הזרוע היבשתית לזרוע הימית
לחצו לחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל לביצוע החלפת גלגלי נסיעת טרולי במנופים מתוצרת kocks 

2. עיקרי ההתקשרות: לתיקון מסילת טרולי במעבר בין הזרוע היבשתית לזרוע הימית והחלפת גלגלי נסיעת טרולי במנופים מתוצרת חברת KOCKS, עבור חברת נמל אשדוד.

3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 16.12.2018 שעה 12:00.​