דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד להחלפת גלגלי נסיעה טרולי במנוף 221 מתוצרת KOCK

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד להחלפת גלגלי נסיעה טרולי במנוף 221 מתוצרת KOCKS, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות בחברת הנמל, המצ"ב

  2. עיקרי ההתקשרות: להחלפת גלגלי נסיעה טרולי במנוף 221 מתוצרת KOCKS. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 07.11.2023 שעה 12:00.