דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת כלמוביל בע"מ לרכישת שני רכבים מדגם ספרינטר CDI 311 של חברת מרצדס לצורך הרכבת מתקנים יעודיים למשיכת חבלים לצורך עיגון אוניות על גבי רכבים אלו עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת כלמוביל בע"מ לרכישת שני רכבים מדגם ספרינטר CDI 311 של חברת מרצדס לצורך הרכבת מתקנים יעודיים למשיכת חבלים לצורך עיגון אוניות על גבי רכבים אלו, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מ"מ רב חובל הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת שני רכבים מדגם ספרינטר CDI 311 של חברת מרצדס לצורך הרכבת מתקנים יעודיים למשיכת חבלים לצורך עיגון אוניות על גבי רכבים אלו.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל מר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות, לא יאוחר מיום 16.1.2020, שעה 12:00, לתיבת הדוא"ל : [email protected]