דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KONE לאספקת חלקי חילוף למלגזות מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KONE לאספקת חלקי חילוף למלגזות מתוצרתה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה בחברת הנמל המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף למלגזות מתוצרת חברת KONE, עבור חברת נמל אשדוד. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 30.01.2022 שעה 12:00