דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עם חברת KONECRANES כספק יחיד לשיפוץ ממסרות מנופים, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KONECRANES כספק יחיד לשיפוץ ממסרות מנופים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שיפוץ ממסרות למנופים.

ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected]  לא יאוחר מיום 13.10.2020 שעה 12:00.