דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KONECRANES כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למלגזות מתוצרתה המוצבות בנמל אשדוד בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KONECRANES כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למלגזות מתוצרתה המוצבות בנמל אשדוד, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף למלגזות מתוצרת חברת קונה.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' ליאת אוחיון, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום

12.6.2019 שעה 12:00.