דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם לב ברון קומודיטיס בע"מ לצורך הקצאת שטח למטרת העמדת מתקן/ציוד נייד לפריקת מלט בנמל אשדוד

  1. בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מודיעה בזאת על  כוונתה להתקשר בחוזה עם חברת לב ברון קומודיטיס בע"מ לצורך מתן הרשאת משנה לשימוש בשטח בנמל  אשדוד להעמדת מתקן/ציוד נייד לפריקת מלט מאניות בנמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (1) לתקנות, בתמורה לתשלום דמי הרשאה שנתיים לחברת הנמל. 
  2. גורמים נוספים המעוניינים בהרשאת משנה להעמדת מתקן/ציוד נייד לפריקת מלט מאניות בנמל אשדוד, מוזמנים לפנות לקארין תשובה, מדור נכסים ומסחר, בפקס 08-8517365.​