דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "אחים לוינסון מהנדסים בע"מ" (מס' ח.פ 557297041) לביצוע עבודת תיקון מערכת הפיקוד במנוף גרוב מתוצרת חברת " anitowoc Crane Group MFrance " עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "אחים לוינסון מהנדסים בע"מ" (מס' ח.פ 557297041 ( לביצוע עבודת תיקון מערכת הפיקוד במנוף גרוב מתוצרת חברת " Manitowoc Crane Group France " עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 ( 29 ) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.

 

עיקרי ההתקשרות: ביצוע עבודת תיקון מערכת הפיקוד במנוף גרוב מתוצרת חברת " Manitowoc Crane Group France "עבור חברת נמל אשדוד בע"מ על ידי חברת "אחים לוינסון מהנדסים בע"מ " .

 

  1. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום א', תאריך 10.3.2019 שעה 12:00.