דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ליבי טכנולוגיות תוכנה בע"מ לצורך תחזוקת רישיונות קוגנוס (להלן: "המערכת") עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת ליבי טכנולוגיות תוכנה בע"מ לצורך תחזוקת רישיונות קוגנוס, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מ"מ רמ"ח מחשוב בחברת הנמל המצ"ב

  2. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לאורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל @ashdodport.co.iloritco לא יאוחר מיום 2022.04.27 שעה 12:00.