דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם מספנות ישראל בע"מ - ספק יחיד - לצורך ביצוע אספנה תקופתית ולביצוע עבודות נוספות במסגרת אספנת גוררת דלילה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

1.       בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם מספנות ישראל בע"מ, לצורך ביצוע אספנה תקופתית ולביצוע עבודות נוספות במסגרת אספנת גוררת דלילה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתם של מכונאי ראשי ומ"מ רמ"ח ים בחברת הנמל המצ"ב.

 

2.       עיקרי ההתקשרות: ביצוע אספנה תקופתית ועבודות נוספות במסגרת אספנת גוררת דלילה ע"י מספנות ישראל בע"מ בשנת 2019.

 

3.       ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לא יאוחר מיום 21.5.2019, שעה 12:00, לדוא"ל הבא: [email protected]