דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" (מס' ח.פ 510485261) לאספקת חלקי חילוף ומתן שירותי תיקון ושיפוץ לכלים תפעוליים ומכלולים מתוצרת VOLVO עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" (מס' ח.פ 510485261) לאספקת חלקי חילוף ומתן שירותי תיקון ושיפוץ לכלים תפעוליים ומכלולים מתוצרת VOLVO עבור חברת נמל אשדוד בע"מ בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לוגיסטיקה של חברת הנמל, ולאור הצהרת היצרן המצ"ב.

  2. עיקרי ההתקשרות: לאספקת חלקי חילוף ומתן שירותי תיקון ושיפוץ לכלים תפעוליים ומכלולים מתוצרת VOLVO על ידי חברת " מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ " .
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל:[email protected] לא יאוחר מיום ד' 10.11.21 שעה 12:00.​