דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ לתחזוקה, פירוק והתקנת ציוד קשר מסוג SIMPLEX, כולל חלפים, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ לתחזוקה, פירוק והתקנת ציוד קשר מסוג SIMPLEX, כולל חלפים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד,
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה, פירוק והתקנת ציוד קשר מסוג SIMPLEX, כולל חלפים.
  3. משך ההתקשרות הינו עד ליום 31.12.2021.​