דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 510180029) לשדרוג מערכת קשר דיגיטאלית ("טטרה") מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ  לשדרוג מערכת קשר דיגיטאלית ("טטרה") מתוצרתה בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שדרוג מערכת קשר דיגיטאלית ("טטרה").
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לדוא"ל: [email protected] לא יאוחר מיום 22.1.2019 שעה 12:00.