דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת NEUERO לשיפוץ, שדרוג והרכבת גשר מחבר למדלה מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת NEUERO לשיפוץ, שדרוג והרכבת גשר מחבר למדלה מתוצרתה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: התקשרות עם חברת NEUERO לשיפוץ, שדרוג והרכבת גשר מחבר למדלה מתוצרתה, עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל:
    [email protected] לא יאוחר מיום 10.03.2021 שעה 12:00.