דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת וואן טכנולגיות תוכנה בע"מ (מס' ח.פ. 520034695) לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושינויים ושיפורים במערכות מידע בסביבת UNIX, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת וואן טכנולגיות תוכנה בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושינויים ושיפורים במערכות מידע בסביבת UNIX, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב.
2. עיקרי ההתקשרות: עבודות תחזוקה ושינויים ושיפורים במערכות מידע בסביבת UNIX.
3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' חגית זירד, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 13.12.2018 שעה 12:00.​