דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת פלאפון תקשורת בע"מ לצורך הקצאת שטח להנחת מתקן קשר – תורן ואנטנה סלולרית בנמל אשדוד

  1. בהתאם לתקנה 3 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת פלאפון תקשורת בע"מ לצורך מתן הרשאת משנה לשימוש בשטח בנמל אשדוד לצרכי הנחת מתקן קשר – תורן ואנטנה סלולרית בשטח נמל אשדוד, בפטור ממכרז לפי לתקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין , וזאת לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע המצ"ב ממנה עולה כי חברת פלאפון תקשורת בע"מ הינה החברה היחידה המספקת שירותים סלולריים לחברת הנמל בעקבות זכייתה במכרז המרכזי של החשכ"ל.
  2. עיקרי ההתקשרות: הנחת מתקן קשר – תורן ואנטנה סלולרית בנמל אשדוד.