דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם התאגיד המנהל של המאגר לביטוחי רכב חובה ("הפול") בע"מ- המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול") לצורך ביצוע ביטוח חובה לרכבי הצמ"ה של חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 3א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מודיעה בזאת על  כוונתה להתקשר עם התאגיד המנהל של המאגר לביטוחי רכב חובה ("הפול") בע"מ- המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול")לצורך ביצוע ביטוח חובה לרכבי הצמ"ה של חברת הנמל,  בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין.
  2. עיקרי ההתקשרות:
    1. ביטוח חובה לכלי הצמ"ה של חברת הנמל
    2. מועד תחילת ההתקשרות הינו 1/7/2018 ומועד סיומה: 30/6/2019 .
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' מיכל מרקו, ע' רמ"ד נכסים ומסחר בפקס מס': 08-8517365 לא יאוחר מיום 15/6/2018 שעה 12:00.