דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "ריטל מערכות מארזים בע"מ " (מס' ח.פ 512922840) מתן שירותי יצור, אספקה והתקנה של 29 מזגנים תוצרת RITTAL GMB h & Co.KG עבור חברת

בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת " ריטל מערכות מארזים בע"מ " (מס' ח.פ 512922840) למתן שירותי יצור, אספקה והתקנה של 29 מזגנים תוצרת RITTAL GMB h & Co.KG עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.

 

עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי יצור, אספקה והתקנה של 29 מזגנים תוצרת RITTAL GMB h & Co.KG על ידי חברת " ריטל מערכות מארזים בע"מ" .

  1. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום ג', תאריך 1.1.2019 שעה 12:00.