דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סאפ ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 513216275) לצורך תחזוקת רישיונות SAP , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת סאפ ישראל בע"מ בהסכם לתחזוקת רישיונות SAP קיימים, אשר נרכשו ממנה בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת רישיונות קיימים, אשר נרכשו מסאפ ישראל בע"מ.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לדוא"ל הבא: [email protected], לא יאוחר מיום 31.1.2019, שעה 12:00.