דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות שרייבר את טריכטר בע"מ (מס' ח.פ 512995218) למתן שירותי הדרכת נהגים מקצועיים במגרש החלקה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם שרייבר את טריכטר בע"מ (מס' ח.פ 512995218) למתן שירותי הדרכת נהגים מקצועיים במגרש החלקה עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ק. בטיחות בתעבורה של חברת הנמל המצ"ב.

2. עיקרי ההתקשרות: למתן שירותי הדרכת נהגים מקצועיים במגרש החלקה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.

3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' חגית זירד, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected] או בפקס מס': 08-6111730 לא יאוחר מיום ג', תאריך 13.12.2018 שעה 12:00.​