דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם סיג תעשיות בע"מ - ספק יחיד - לצורך אספקת חבלי גרירה דיינימה מתוצרת חברת גליישטיין הגרמנית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם סיג תעשיות בע"מ, לצורך אספקת חבלי גרירה דיינימה מתוצרת חברת גליישטיין הגרמנית, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתם של מ"מ רמ"ח ים בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חבלי גרירה דיינימה מתוצרת חברת גליישטיין הגרמנית.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לא יאוחר מיום 25.9.2019, שעה 12:00, לדוא"ל הבא: [email protected]