דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סימנס בע"מ לביצוע שדרוג מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת סימנס בע"מ  לביצוע שדרוג מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור חוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל.
  2. עיקרי ההתקשרות: שדרוג מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] יאוחר מיום 24.3.2021 שעה 12:00.​