דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שדרוג מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 72,71 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שדרוג מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 71,72 , עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרויקטים בחברת הנמל המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: שדרוג מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 71,72 , עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] יאוחר מיום 24.2.2022 שעה 12:00.