דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סימנס בע"מ לביצוע שדרוג מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 52,53 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנג- 1993 (להלן: התקנות), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת סימנס בעמ לביצוע שדרוג מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 52,53 , עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3;(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמח ציוד של חברת הנמל המצב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שדרוג מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 52,53 , עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] יאוחר מיום 4.3.2021 שעה 12:00.