דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שדרוג מכלולים של מערכות חשמל ובקרה במנופים 41,42,55,52,33 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שדרוג מכלולים של מערכות חשמל ובקרה במנופים 41,42,55,52,33 עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרויקטים בחברת הנמל המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: שדרוג מכלולים של מערכות חשמל ובקרה במנופים 41,42,55,52,33. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] יאוחר מיום 04.12.2023 שעה 12:00.