דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ לתחזוקה, פירוק והתקנת ציוד קשר מסוג SIMPLEX, כולל חלפים, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ לתחזוקה, פירוק והתקנת ציוד קשר מסוג SIMPLEX, כולל חלפים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ד תקשורת בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה, פירוק והתקנת ציוד קשר מסוג SIMPLEX, כולל חלפים.
  3. משך ההתקשרות הינו: מיום חתימת החוזה ולמשך 3 שנים.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל :[email protected] לא יאוחר מיום 12.03.2020 שעה 12:00.