דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת SMAG לרכש 2 חופני אצבעות, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת SMAG לרכש 2 חופני אצבעות, בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (1) לתקנות חובת המכרזים, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה בחברת הנמל, המצ"ב. 
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש 2 חופני אצבעות. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 5.7.2022 שעה 12:00.