דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת SMAG כספק יחיד לרכש חלקי חילוף עבור חופני אצבעות (מכניים והידראוליים) וחופנים רגילים מתוצרתה, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת SMAG כספק יחיד לרכש חלקי חילוף עבור חופני אצבעות (מכניים והידראוליים) וחופנים רגילים מתוצרתה, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה בחברת הנמל, המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף עבור חופני אצבעות (מכניים והידראוליים) וחופנים רגילים מתוצרת SMAG. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 07.12.2021 שעה 12:00.