דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "סולאראדג' טכנולוגיות בע"מ" (מס' ח.פ 513865329) למתן שירותי תחזוקה, תיקונים ושדרוג למערכות אל פסק וספקי כח מתוצרת גמאטרוניק עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. ​בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "סולאראדג' טכנולוגיות בע"מ" למתן שירותי תחזוקה, תיקונים ושדרוג למערכות אל פסק וספקי כח מתוצרת גמאטרוניק עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל, המצ"ב.
  2. ​עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תחזוקה, תיקונים ושדרוג למערכות אל פסק וספקי כח מתוצרת גמאטרוניק על ידי חברת "סולאראדג' טכנולוגיות בע"מ". 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל:  [email protected] לא יאוחר מיום 11.10.21, שעה 12:00​.