דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת קונסיסט מערכות בע"מ (מס' ח.פ. 511277261) לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ורכישת רישיונות למערכת לניהול תקלות SYSAID, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת קונסיסט מערכות בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ורכישת רישיונות למערכת לניהול תקלות SYSAID, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
  • עיקרי ההתקשרות: ביצוע עבודות תחזוקה ורכישת רישיונות למערכת לניהול תקלות SYSAID.
  • ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים,  לא יאוחר מיום 17.9.2018 שעה 12:00 למייל הבא: [email protected].
  •  

    מסמכים מצורפים:
    חוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב בחברת הנמל

    אישור חברת קונסיסנט על היותה המפיץ והספק היחידי בישראל של מוצרי SysAid