דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סיסנת תוכנה בע"מ בחוזה למתן שירותי תחזוקה, פיתוח ושו"שים לתוכנות נוכחות ופרמיה בסביבת מג'יק עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת סיסנת תוכנה בע"מ  בחוזה למתן שירותי תחזוקה, פיתוח ושו"שים לתוכנות נוכחות ופרמיה בסביבת מג'יק עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב  בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שירותי תחזוקה, פיתוח ושו"שים לתוכנות נוכחות ופרמיה בסביבת מג'יק
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected] לא יאוחר מיום 15.02.2023 שעה 12:00.