דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סיסנת תכנה בע"מ (מס' ח.פ. 512553330) לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושינויים ושיפורים במערכות חישובי פרמיה/נוכחות, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת סיסנת תכנה בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושינויים ושיפורים במערכות חישובי פרמיה/נוכחות, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
  • עיקרי ההתקשרות: עבודות תחזוקה ושינויים ושיפורים במערכות חישובי פרמיה/נוכחות.
  • ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לא יאוחר מיום 29.4.2019 שעה 12:00 לתיבת הדוא"ל הבאה: [email protected]