דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת תים תוכנה בע"מ לצורך תחזוקת רישיונות אוטוקאד,עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת תים תוכנה בע"מ לצורך תחזוקת רישיונות אוטוקאד, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל הפרוייקטים בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות:  תחזוקת רישיונות אוטקאד ע"י חברת תים תוכנה בע"מ.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לליאת אוחיון, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected]  לא יאוחר מיום 13/4/23 שעה 12:00.