דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת TOTAL SOFT BANK LTD כספק יחיד לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת ה-TOS, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת TOTAL SOFT BANK LTD בהסכם למתן תחזוקה למערכת ה-TOS, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות לתקנות חובת המכרזים, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל פרויקטים תפעוליים. 
  2. עיקרי ההתקשרות: שירותי תחזוקה למערכת ה-TOS לתקופה בת 3 שנים
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לא יאוחר מיום 24.11.2021 שעה 12:00, לדוא"ל הבא: [email protected]