דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת TOTAL SOFT BANK LTD כספק יחיד לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת ה-TOS, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת TOTAL SOFT BANK LTD בהסכם למתן תחזוקה למערכת ה-TOS, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות לתקנות חובת המכרזים, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל פרויקטים תפעוליים.
  2. עיקרי ההתקשרות: שירותי תחזוקה למערכת ה-TOS החל מיום 1.11.2018 ועד ליום 31.10.2021.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לא יאוחר מיום 18.10.2018 שעה 12:00, לדוא"ל הבא: [email protected]