דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת טרפילוג בע"מ כספק יחיד לצורך רכש מערכות נוספות של מערכת בקרת כלים מתוצרת טרפילוג בע"מ, התקנתן ותחזוקתן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת טרפילוג בע"מ בהסכם לרכש מערכות נוספות של מערכת בקרת כלים מתוצרת טרפילוג בע"מ, התקנתן ותחזוקתן, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות לתקנות חובת המכרזים.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש מערכות נוספות של מערכת בקרת כלים מתוצרת טרפילוג בע"מ, התקנתן ותחזוקתן למשך 3 שנים.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לא יאוחר מיום 24.12.2018 שעה 12:00, לדוא"ל הבא: [email protected]