דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת יונירום אלקטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקת מערכות אל פסק מתוצרת EATON עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

​בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993(להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם יונירום אלקטרוניקס בע"מ בהסכם לתחזוקת מערכות אל פסק מתוצרת EATON בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוו"ד של מהנדס חשמל נמלי והצהרת חברת איטון תעשיות (ישראל) בע"מ המצ"ב

  • עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מערכות אל פסק מתוצרת EATON וכל ציוד הקשור בהן. 
  • ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות , במייל: [email protected]
    , לא יאוחר מיום 16.05.2023 שעה: 12:00.