דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת VAHLE כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למערכות פסטון ומערכות איסוף כבל מתח גבוה במנופים ואביזרים לפסי צבירה מתוצרתה, בפטור ממכרז

בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת VAHLE כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למערכות פסטון ומערכות איסוף כבל מתח גבוה במנופים ואביזרים לפסי צבירה מתוצרתה, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  • עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף למערכות פסטון ומערכות איסוף כבל מתח גבוה במנופים ואביזרים לפסי צבירה מתוצרת VAHLE.
  • ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים
    במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 01.6.2020 שעה 12:00.