דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "ויטק סוכנויות בע"מ" (מס' ח.פ 514762822) למתן שירותי תיקונים, שיפוצים ואספקת ח"ח למלגזות מתוצרת קלמר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת "ויטק סוכנויות בע"מ" למתן שירותי תיקונים, שיפוצים ואספקת ח"ח למלגזות מתוצרת קלמר עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה של חברת הנמל, ולאור הצהרת חברת "KALMAR" המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תיקונים, שיפוצים ואספקת ח"ח למלגזות מתוצרת קלמר על ידי חברת "ויטק סוכנויות בע"מ".
  3. xפקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' שלומית נוי, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בדוא"ל : [email protected] לא יאוחר מיום 23.2.2022 בשעה 12:00.