דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "ויטק סוכנויות בע"מ" (מס' ח.פ 514762822 ) למתן שירותי תיקונים, שיפוצים ואספקת ח"ח למלגזות מתוצרת קלמר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "ויטק סוכנויות בע"מ" מתן שירותי תיקונים, שיפוצים ואספקת ח"ח למלגזות מתוצרת קלמר עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל, ולאור הצהרת חברת " KALMAR " המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תיקונים, שיפוצים ואספקת ח"ח למלגזות מתוצרת קלמר על ידי חברת "ויטק סוכנויות בע"מ".
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום .26/11/2018 שעה 12:00.