דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת וויט טורבו ישראל בע"מ לאספקת חלקי חילוף ועבודת טכנאים לצורך לצורך החלפת אטמים בלהבי המערכת מתוצרת חברת VOITH במסגרת אספנת הגוררת דלילה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת וויט טורבו ישראל בע"מ בהסכם לאספקת חלקי חילוף ועבודת טכנאים לצורך החלפת אטמים בלהבי המערכת מתוצרת חברת VOITH במסגרת אספנת הגוררת דלילה, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מכונאי ראשי ובמכתב היצרן Voith Turbo Gmbh & Co.KG , המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף ועבודת טכנאים לצורך החלפת אטמים בלהבי המערכת מתוצרת חברת VOITH במסגרת אספנת הגוררת דלילה.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל מר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות, לא יאוחר מיום 7.5.2019 שעה 12:00, לתיבת הדוא"ל : [email protected].