דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת וויט טורבו ישראל בע"מ לאספקת חלקי חילוף מתוצרת חברת Voith Turbo Gmbh & Co.KG למערכות ה-VSP אשר בגוררות שבשימוש חברת הנמל עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת וויט טורבו ישראל בע"מ בהסכם לאספקת חלקי חילוף מתוצרת חברת Voith Turbo Gmbh & Co.KG למערכות ה-VSP אשר בגוררות שבשימוש חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מכונאי ראשי ובמכתב היצרן Voith Turbo Gmbh & Co.KG, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: לאספקת חלקי חילוף מתוצרת חברת Voith Turbo Gmbh & Co.KG למערכות ה-VSP אשר בגוררות שבשימוש חברת הנמל.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל מר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות, לא יאוחר מיום 23.2.2020 שעה 12:00, לתיבת הדוא"ל : [email protected]