דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת " ONE1 בע"מ"- לתחזוקה ושו"שים – מערכת מטענים לאחר ביצוע פרויקט הגירה מיוניקס של מערכות ליבה ותיקות ומערכת מטענים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:" חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת " ONE1 בע"מ" לתחזוקה ושו"שים – מערכת מטענים לאחר ביצוע פרויקט הגירה מיוניקס של מערכות ליבה ו ותיקות ומערכת מטענים , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע של חברת הנמל המצ"ב.

 

עיקרי ההתקשרות: לתחזוקה ושו"שים – מערכת מטענים לאחר ביצוע פרויקט הגירה מיוניקס של מערכות ליבה ותיקות ומערכת מטענים.

ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 או במייל לכתובת [email protected]  לא יאוחר מיום ד, תאריך 22.05.2024 שעה 12:00.