דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת וואן טכנולוגיות תוכנה OST בע"מ (מס' ח.פ. 520034695) כספק יחיד לביצוע פרויקט הגירת מערכות מסביבת UNIX לסביבת מיקרוסופט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת וואן טכנולוגיות תוכנה OST בע"מ לביצוע פרויקט הגירת מערכות מסביבת UNIX לסביבת מיקרוסופט, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב 
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע פרויקט הגירת מערכות מסביבת UNIX לסביבת מיקרוסופט.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 או במייל arielav@ashdodport.co.il לא יאוחר מיום 9.4.2017 שעה 12:00.